Hildegunn Øiseth Quartet  20 and 21 august
Hildegunn Øiseth – trumpet, buck horn, Espen Berg – piano, Mats Eilertsen – bass, Per Oddvar Johansen – drums